Nyproduktion

Nyproduktion

Drömmer du också om att bygga ditt alldeles egna hus?

Vi är oerhört stolta och glada över att få vara med när dessa drömmar tar form. Vi bygger miljövänliga hus från grunden, både trähus och stenhus. Med dig och arkitekten diskuterar vi ritningar och lösningar.

Tillsammans bygger vi inte bara ett hus, utan skapar ditt boende. MolnlyckeHus samarbetar också med Arkitekthusen Varberg  och erbjuder flera färdiga villor att välja bland.

De byggs av lösvirke och på totalentreprenad. Det betyder att vi kommer överens om modell och tillbehör med dig, sedan är vi med och bygger tills huset är helt klart för dig att flytta in i.

Kontakta oss för att prata om ditt drömprojekt.

Bygga med oss

Steg 1. Underlag

Vi bollar gärna idéer med dig som kund tidigt i processen för att undvika vanliga fallgropar. Ett första möte brukar landa i att du som kund har en idé med en skiss på vad du önskar dig. Känns detta svårt har vi prisbelönta arkitekter som hjälper dig med dina tankar och idéer. Inför detta mötet är det bra att ha med relevant dokumentation och underlag.

Steg 2. Offertgenomgång

Med hjälp utav underlaget som blivit producerat tar vi fram en kostnadskalkyl för hela projektet. Vi eftersträvar hög transparens och träffsäkerhet i våra offerter för att undvika överraskningar. Ofta har våra kunder specifika önskemål kring materialval och byggdelar, dessa specifika materialval ser vi alltid till att se över tillgången och kostnader för dessa innan vi presenterar vår offert. Vid genomgången av vår offert kan du fritt välja till eller välja bort vissa delar under tiden vi går genom posterna samt få hjälp med prioriteringsfrågor kring vilka val som anses mer kostnadseffektiva än andra.

Steg 3. Avtal

Efter dina önskemål har vi nu justerat vår offert för att passa just ditt projekt. I detta steget tar vi fram ett avtal för en totalentreprenad. När båda parter signerat avtalet förbinder vi oss att leverera en entreprenad till dig enligt de ritningar och specifikationer som tagits fram. Vi signerar alltid med ABS18 för våra privatkunder vilket ger kunden ett konsument anpassat regelverk och en trygg entreprenad.

Steg 4. Projektering och bygglov

Det är dags att söka bygglov om detta inte är gjort. Ibland kan ritningar behövas göras om till bygghandlingar, om du behöver hjälp med detta löser vi det ihop med våra arkitekter. Här lägger vi upp en planering för bygget med bifogad tidsplan indelad i etapper så att du kan följa byggets väg fram till slutbesiktning samt tar kontakt med specialkompetenser ifall du som kund önskar någonting utöver det vanliga.

Lär dig mer om byggprocessen

Planering och schaktning

Innan vi börjar bygga behöver vi säkerställa att marken som vi bygger på är lämplig och uppfyller de krav som ställs för uppförandet av en byggnad. Detta görs genom en geoteknisk undersökning av marken. Därefter förstår vi om det behövs pålas eller sprängas beroende på hur långt det är ner till berg under marken. Här ser vi också till att det är möjligt att få fram el till byggarbetsplatsen för att ha tillgång till byggström under hela projektets gång.

När dessa parametrar är färdigställda börjar själva schaktningen. Det innebär att vi lägger till eller avlägsnar jord för att få till en önskad lutning, form eller nivå på marken. Innan vi avlägsnar alla stora maskiner ifrån byggarbetsplatsen säkerställer vi med dig genom en extra avstämning att grovplaneringen av tomten är gjord.

Gjutning av husgrund

Anläggningen av husets grund är det andra steget i vår byggprocess. Det finns olika typer av grundlösningar. Vi arbetar nästan alltid med en armerad betongplatta på mark. När kommunen angivit exakta mått lägger vi kantelement vilket ramar in plattan. Efter att armeringen är på plats och att vi kontrollerat att alla rör och eventuell golvvärme är korrekt utfört enligt ritningar fyller vi sedan formen med betong.

Stomresning

När vi har fått en stabil grund för huset att stå på börjar nästa moment. Detta momentet kallas för stomresning. Det börjar precis när plattan är färdigtorkad och avslutas när vi fått ett tätt hus. Stomresningen innebär att vi bygger upp husets skelett med de bärande delarna så som limträbalkar eller stålpelare som kan krävas för att växla av vikten från eventuella partier eller öppningar i tak och fasad.

Vi börjar med att resa ytterväggarna med en tät syllisolering mellan träytterväggarna och betongplattan. Detta är för att förhindra att fukt stiger upp från betongplattan in i träkonstruktionen. Vi bygger färdigt ytterväggarna innan vi reser dem på syllisoleringen.

Vi arbetar alltid med prefabricerade takstolar vilket innebär att en leverans med färdiga takstolar, det vill säga fackverket som håller upp taket och fördelar lasten ner till reglarna och sedan ner till plattan kommer färdiga ifrån fabrik. Därefter monteras råspontsluckor på taket för vars funktion är både att förhindra att taket svajar när det blåser och stänger taket innan vi monterar takpapp.

När takstolarna och råsponten är på plats sätter vi alla partier och utegips för att få tätt hus.

Vi har alltid en platsansvarig byggsamornare som samverkar med våra leverantörer för att göra leveranser av material och partier smidiga och effektiva.

Utvändiga snickerier

När stommen är rest och huset är tätt innebär detta att vi har fått något som vi kallar för ”tätt hus”. Nu startar processen av att torka insidan av huset med hjälp utav industriella avfuktare för att uppnå en god fuktkvot i virket innan vi ”bygger in” fukten. I Sverige får träet ha en ytfuktkvot på högst 16% innan entreprenören får lov att stänga väggarna. Medan avfuktarna står på i det täta huset fortsätter arbetet på utsidan huset med att sätta panel, hängrännor, fönsterbleck och ränndalar, fotplåt, takpapp, bär och ströläkt och betong eller tegelpannor samt eventuell taksäkerhet. Först när ett fuktmätningsprotokoll är etablerat och vi fått godkända resultat i hela huset fortsätter vi till en ny delprocess.

Här avropar vi ofta material som ska användas till nästa fas så som lister, kökssnickerier, parkettgolv, innerdörrar, kakel och klinker.

Invändiga arbeten

Nu börjar de invändiga arbetena. Vi installerar isolering i ytterväggarna, mellanbjälklag och tak. Taket sprutisoleras med lösull. Därefter installerar vi fuktspärr på insidan av huset med en 0,2mm polyetenplast som förhindrar fukten att tränga genom konstruktionen från insidan ut samtidigt som det gör huset tätt och förhindrar dyrare elräkningar på grund av värmeläckage. Våra kunder önskar ofta göra en provtryckning av sitt hus för att undersöka ifall huset är tillräckligt lufttätt. Detta rekommenderar vi alla våra kunder att göra för att säkerställa ett värmeffektivt hus. Under tiden fuktspärren monteras ”enklar” vi alla innerväggar vilket innebär att vi sätter OSB och gips på en sida av innerväggen för att möjliggöra ett installationsutrymme för rörmokare och elektriker att dra sina installationer. Efter alla installationer är gjorda bygger vi igen väggarna med OSB och gips, lägger golv, sätter innerdörrar, trösklar, foder och färdigställer kakel och klinker i badrummen. När alla invändiga ytskit med spackel och målning är klara färdigställer elektrikern alla vitvarorna i kökssnickerierna. Nu sätts specialbyggda trappor, möbler eller braskaminer på plats med full installation.

Slutbesiktning

Nu när huset börjar bli färdigt utförs en förbesiktning två veckor innan färdigställandet av en godkänd och auktoriserad oberoende besiktningsman. Då etablerar besiktningsmannen ett kontrollbesiktnings protokoll där eventuella anmärkningar görs så att allt blir åtgärdat innan huset överlämnas över efter slutbesiktning. Slutsamråd hålls i samband med detta där slutbevis och inflyttningstillstånd ger er som kund tillgång för inflytt.

Detta är slutet för vår byggprocess och början för er att flytta in och njuta av ert nya hem.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss

Kontakt