Villa VS

Drömhuset på Tjörn – Ett unikt passivhusprojekt i lösvirke

Projektet inleddes med ett möte där kunden delade sin vision om sitt drömhus på vackra Tjörn. Efter en noggrann process kunde vi på MolnlyckeHus slutligen överlämna ett fantastiskt hem som överträffade alla förväntningar. Vi är stolta över att få förverkliga drömmar och skapa livslånga minnen i varje unikt byggt hus. Detta huset uppfyller kraven för Passivhus.

Fotograf: Uptown media
utm.se

Byggmetod – Lösvirke

Huset är byggt i lösvirke, vilket innebär att det inte är prefabricerat utan att varje bräda har slagits ihop på plats enligt en arkitektrittad ritning. Detta ger stor flexibilitet att skräddarsy utformningen efter kundens önskemål.

Grundläggning

Grundläggningen är en pålad platta på mark med 500 mm cellplast. Ibland behövs hela eller delar av en betongplatta pålas, vilket innebär att pålar av betong eller stål slås eller borras ner till fast botten (berg) för att minimera riskerna för sättningar i betongplattan. Att påla sin betongplatta är vanligtvis 10-20% dyrare än en vanlig betongplatta. För en vanlig småvilla tar det mellan 1-3 dagar att utföra pålningsarbeten.

Ytterväggar

Ytterväggarna är 300 mm tjocka, vilket ger en stabil konstruktion, god isoleringsförmåga och energieffektivitet. Panelen har varierande bredd och längd, och är spikad med rostfri spik för att som döljer spikhuvudena och ger en osynlig spik rad. Kulören är av träoljelasyr och liknar järnvitriol. Detta ska spegla husets naturliga omgivning.

Innerväggar

Innerväggarna är 70 mm tjocka med reglar och en ljudisolerande skiva på insidan, vilket bidrar till ett behagligt ljudklimat inomhus.

Bjälklag

Vindsbjälklaget är isolerat med 500 mm lösull för att behålla värmen och förhindra värmeläckage.

Tak

Taket är ett falsat plåttak med 27 graders lutning på båda sidor. Plåttaket ger ett stilrent utseende och är relativt underhållsfritt.

Solpaneler

Huset är förberett för installation av solpaneler.

Snösäkerhet

Ovan entrén finns snörasskydd installerat enligt Plan- och bygglagens krav.

Dörrar och fönster

Fönsterna är gråa, aluminiumklädda från Westcoast Windows, vilket speglar takets utformning och ytterpanelens kulör. Gavelsidan har stora fönster ända upp till nocken för maximalt ljusinsläpp. Ytterdörren är en svart dörr från Ekstrands.

Golv

Golvets utformning landade i ett slipat och dammbundet betonggolv. Anledningarna till detta var många. Det är lättskött eftersom det är lätt att städa och håller sig snyggt under tidens tand. Det är slitstarkt till den mån att det kan jämföras med polerad granit. Det visade sig vara kostnadseffektivt eftersom kunden inte behövde köpa in något annat ytskikt för golven. Det är dessutom anpassningsbart eftersom kunden kan färga in betongen i det pigment hen önskar. Det slipas och behandlas med dammbindning för att göra golvet tåligare mot slitage och att undvika att golvet dammar när det används.

Värme & Ventilation

Värme och ventilationen är utformade med två system i denna byggnaden. Anledningen till detta är för att uppnå två krav – ett bra inomhusklimat med god luftkvalité och samtidigt ge utrymme för komfort och styrning, samt att byggnaden ska vara energieffektiv.

Därför valde kunden att installera en frånluftsvärmepump från Nibe som värmer upp bostaden, producerar varmvatten och ventilerar bort den förbrukade inomhusluften i ett och samma system.

Därefter satte kunden in en luft/luftvärmepump som har förmågan att ta varm luft från utomhusmiljön och använda denna på insidan, och vice versa med kall luft.

Genom dessa lösningar får kunden möjligheten att energieffektivt värma upp sitt hus och dess faciliteter samtidigt som hen kan styra inomhusklimatet från kallt till varmt och varmt till kallt.

Projektinformation

  • Projekttyp: Nyproduktion

  • Område Tjörn

  • Byggmetod: Lösvirke

  • Boarea: 105 + 30m²